Anasayfa İletişim Facebook Twitter LinkedIn
İnsan Kaynakları
 
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları işletme (banka) çalışanlarıdır. İnsan kaynakları terimi bankanın işlerini gerçekleştirmek için gerekli olan “insan” kaynaklarını ifade eder. Bunlar da çalışanlar, personel ve elemanlar anlamına gelir.Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. sektörün önde gelen kuruluşlarından birisi olarak 1939 yılında Limasol’da kurulmuş bir banka olup her yönü ile benimsenen, başarıya ulaşmada üstün gayret gösteren şu anda 200'ü aşkın personeli ile önde gelmeye çalışan bir kuruluştur. Sektörde iyi bir personel yapısına sahip Bankamızda çalışanlarımızın çoğunluğunu üniversite mezunları oluşturmaktadır. Bankacılık mesleğini benimseyen ve ileriye götürmek isteyen personelin yetişebilmesi Banka olarak hedefimizdir. Bununla ilgili çalışmalar ise meslek içi eğitimler ile yapılmakta  olup personelin eğitilmesi zaman zaman yapılmaktadır.

 

İnsan kaynakları Fonksiyonunun Önemi:

Banka içinde çalışanların yönetimi ile ilgili program ve aktiviteleri içerir. Bu aktiviteler eleman çekme(Cezbettirilmesi, iş yerinin güvenli olmasının vurgulanması, maaşının iyi olması, işinin kalıcılığının bulunması gibi), seçme(kişinin ne tür bilgi ve beceriler sahip olduğunu belirleme-beceri, davranış ve tutumunu ölçme), çalışanların kalmasını sağlama, çalışanların gelişimini sağlama(MİE), çalışanları motive etme, çalışanlardan etkin olarak yararlanmadır. İnsan Kaynakları,  bölüm yöneticilerini destekler ve bölüm yöneticileri de hedeflere ulaşmak için başarı sağlar. Yani İnsan Kaynakları destek verir, kaynak sağlar, fikirler üretir, hizmet verir, uygulamaya sokar, yönlendirir. Bölüm yöneticileri ile çalışanları bu fikirler çerçevesinde yönetir, kararlar aldırır ve mesuliyet almasını sağlar.

 

İnsan Kaynakları Politikası

Burada amaç personelin yetenekleri ve becerileri ölçüsünde gelişmesine katkıda bulunacak kaynakları sunmaktır. Buna paralel olarak da insan kaynakları politikasının temel esasları ise şunlardır.

1-Personelin nicelik ve nitelik olarak planlamasını yapmak ve işe göre personelin istihdamını gerçekleştirmek;

2-Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak;

3-Gerekli eğitim planı çerçevesinde personelin gelişmesini sağlamak;

4-Her kademedeki personeli motive etmek;

5-Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek;

6-Tüm personelin yöneticileri ile ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak-açık iletişim ortamı sağlamak;

7-Personelin kariyer yapabilmesine olanak sağlamak.

 

Seçme ve Yerleştirmenin Önemi:

Seçme ve yerleştirme süreci eğitimli ve bilgili bireylerin değerlendirilmesi ile doğru işe doğru adamı almadır. Bunlar yapılırken de izlenecek aşamaların neler olduğu daha önce anlatılmıştır. İnsan Kaynakları da bu süreçte etkin bir rol oynamaktadır.

Seçme ve Yerleştirmede öncelikli olarak iş analizinin yapılması, seçim kriterlerinin bilinmesi, işe alma, mülakat yapma ve seçme ile personel planlamasının bilinmesi gerekmektedir.
Seçme işlemi banka içindeki görevlere uygun niteliklere sahip kişileri getirmektir. Elemanın vasıflı olması gerekir. Aksi takdirde hedefe ulaşılmaz. Seçme işleminde göreve uygun nitelikli elemanın bulunması ve bu elemanın doğru işe alınması işleminde de “yerleştirme” denir.

Seçme ve Yerleştirmenin olabilmesi için öncelikli olarak aranan şartlar belirtilir. Bu şartlar ise;

a)KKTC.vatandaşı olmak;

b)18 yaşını bitirmiş olmak;

c)Sağlam karakter sahibi olmak,

d)Kamu haklarından mahrum bulunmamak;

e)En az lise ve dengi okul mezunu olmak;

f)Zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi ahlaka aykırı hareket ve benzeri diğer yüz kızartıcı bir eylemde bulunmuş olmamak;

g)Erkek elemanların askerlik görevini yerine getirmiş olması;

ğ)Rahatsız olmadığını içeren bir sağlık raporunun olması;

ı)Görevini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olması;

Aranan şartları taşıyan kişi aşağıda bulunan müracaat formuna  son diploma fotokopisi ve  vesikalık bir resmini eklemek sureti ile  38 Atatürk Caddesi Yenişehir-Lefkoşa adresinde bulunan Banka Personel Müdürlüğüne müracaatını yapabilir.
(Tel:228 80 81-228 56 21)

  

Müracaat Formu'nu indirmek için Tıklayınız.

 

İş Analizinin Belirlenmesi:

İş analizi, seçme ve yerleştirmede en etkin rolü oynar. İş analizi bir iş hakkında bilgi toplamak ve seviyeye göre işi sınıflandırmak, görevin ne olduğunu belirlemek ve iş için gereken becerilerin listesinin oluşturulmasından ibarettir.

Öncelikli olarak işin ne olduğu belirlenir. Ve işe göre elemanın seçimine gidilir. Kişinin işin gerektirdiği becerilere vasıf olup olmadığı araştırılır ve seçilir.Yani seçim kriterlerine uygunluğu aranır. Seçim kriterleri işi yapacak kişinin davranış, bilgi ve becerilerinden ibarettir. (Ör:İnsan ilişkileri ve dinlenme becerileri, Satış yeteneği, ikna kabiliyeti, El becerisi, Bilgisayar kullanımı, Toplantılarda liderlik edebilme, Planlama, Organize olabilme..)

Daha sonra seçilen   eleman  doğru işe yerleştirilir.

Bankamızda bir personelin yükselmesi memur-şef yardımcısı-şef-müdür v.b gibi olmaktadır.

İş analizindeki aşamalarda ise;

a)Çalışanlar iş başında gözlemlenir.

b)Yöneticilerden bilgi alınır.

c)Ayni işi yapanlar değerlendirilir ve neyin nasıl yaptıkları sorulur.

d)Ayni şi yapanlardan performansı yüksek olan belirlenir.

 

Dahili ve Harici İşe Alma:

İşe alma açık pozisyonlara nitelikli adayları yerleştirme işlemidir. İnsan Kaynakları bölümü eleman bulma çalışmalarını koordine eden bölümdür. İşe alma yöntemleri genellikle iş sınıfına, açık pozisyonların çokluğuna ve işi yapmak için gerekli olan becerilere bağlı olarak değişir.

Dahili işe alma açılan açık pozisyonlara içeriden elemanlar atamaktır. Bu da önemli bir stratejidir. Yani uzun vadeli kararlardır. Hedefe etkindir. Dahili işe alma müessesede eleman tutmada önemli bir noktadır. Harici işe alımlarda ise işletmelere yani beceri ve deneyimlerin kazandırılmasıdır.Banka için geçerli olan dahili ve harici kaynaklı adayları bulundurmaktır.

 

Davranışa Dayalı Seçim:

Adaylar iş analizine dayalı olarak davranışlarına göre seçilirler. Mülakat sırasında adaylara belli sorular sorulur ve verdiği cevaplar dinlenir. Seçimi yapabilmek için de toplanılan bilgiler ışığında aday gözlemlenir.

Davranışa dayalı mülakatta adayın iş için gereken deneyim, beceri ve bilgiye sahip olup olmadığı belirlenir.

Davranış kişinin yaptıkları ve söyledikleridir. Davranışa dayalı mülakatta iş analizi sırasında belirlenen seçim kriterleri kullanılır.

İnsan ilişkileri ve dinlenme becerileri
Satış yeteneği, ikna kabiliyeti
El becerisi
Bilgisayar kullanımı
Toplantılarda liderlik edebilme
Planlama
Organize olabilme