Anasayfa İletişim Facebook Twitter LinkedIn
Dr. Beste SAKALLI (Ş...
 
Dr. Beste SAKALLI (Şair, Yazar)

 

 
Dr. Beste Sakallı
Ünvanınız ?
Şair, yazar.


Projeyle olan ilişkiniz ?
Ben bu projede, çocuklarla şiir konuşuyorum, şiir çalışıyorum, onlara şiirler okuyorum ve onların içindeki şiiri dinliyorum.


Proje hakkındaki düşünceniz ?

En başta çocukların farklı sanat dallarına dair fikir sahibi olmalarını, onların içlerindeki sanatı keşfetmelerini ve kendi coğrafyalarındaki sanatı tanıtmasında büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Kişisel tecrübelerim ışığında, bu projenin çocukların kişisel gelişimlerinde de büyük katkılar sağladığı inancındayım. El kaldıran, fikrini söyleyen, düşüncesini paylaşan, arkadaşlarıyla grup çalışmaları yapan, yazdığı bir şiiri cesaretle arkadaşlarına okuyan, aktivitelere tereddütsüz katılan çocuklar, geleceğin duyarlı, sanatsever ve özgüvenli bireyleri olacaklarına yürekten inanıyorum. Bu olanağın hem onlar, hem de çocukların arasında, onların enerjisiyle, onlardan öğrenen büyükler olarak, bizler için de bir şans olduğunu düşünüyor, projenin büyüyerek, gelişerek hep devam etmesini diliyorum. Proje devam ettiği sürece, projede her zaman yer almak istediğimi belirtir, bu fikri gün ışığıa çıkaran, ona emek veren, sürdüren, ve katkı koyan sevgili dostum İpek Halim’e ve tüm Limasol Sosyal sorumluluk kurumu ekibine teşekkür ederim.